Thai Society of Echocardiography – TSE ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย

ลงทะเบียนออนไลน์

I2E – Intensive 2-Day Echocardiography 2018
วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โซน C โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ข้อมูลจำเป็น   ขออภัยปิดลงทะเบียนแล้วครับ

© 2006 - 2019

Power by IT Master Solution itmastersolution.com